Priser

Vid 30startande båtar är första priset 5000:-, Samt sponsrings priser kommer att finnas